Trang chủ GIMBAP, GIMBAP, GIMBAP, GIMBAP
Một luật sư có chuyện bồ bịch với trợ lý riêng của mình. Không lâu sau đó, cô ta báo cho ông ta biết cô ta có thai.

 

Không muốn vợ mình biết, ông ta đưa cô thư ký một số tiền và nói cô ta đi Hàn Quốc và sinh đứa trẻ ở đó.

"Nhưng làm cách nào thông báo cho anh biết đứa trẻ được sinh ra ? ", cô ta hỏi.

"Chỉ cần gửi anh một tấm bưu thiếp và viết “Gimbap” ở mặt sau. Anh sẽ lo tiền cho đứa trẻ."

Không biết phải làm gì nữa, cô thư ký cầm tiền và bay qua  Hàn Quốc.

Bảy tháng sau, một ngày vợ của viên luật sự gọi điện cho ông ta và nói

"Anh yêu, anh có một tấm bưu thiếp rất lạ từ Hàn Quốc, em không hiểu nó có ý nghĩa gì."

Viên luật sư nói:

"Hãy đợi anh về nhà, anh sẽ giải thích cho em."

Tối hôm đó ông ta về nhà, đọc tấm bưu thiếp và bất thình lình ngã vật ra sàn với một cơn đau tim. Ông ta được đưa đi cấp cứu, Bác sĩ hỏi thăm người vợ tình hình lúc xảy ra tai nạn. Vì thế, người vợ cầm tấm bưu thiếp lên và đọc to:

"Gimbap, Gimbap, Gimbap, Gimbap – Hai có trứng và hai không." 

 

Khiết Linh (St)

Video